จอรับภาพ

ภาษาอังกฤษ


n television set
ความหมายเหมือนกับ: จอภาพ
คำที่เกี่ยวข้อง: television receptor/receiver
ตัวอย่างประโยค: จอรับภาพมีลักษณะคล้ายจอโทรทัศน์