จอมใจ

ภาษาอังกฤษ


n honey
คำอธิบาย: หญิงที่เป็นยอดดวงใจ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: จอมขวัญ , มิ่งขวัญ , ยอดขวัญ , ยอดรัก
คำที่เกี่ยวข้อง: sweetheart , darling
ตัวอย่างประโยค: แม่หญิงเรไรเป็นจอมใจของเสมา