จอมเผด็จการ

ภาษาอังกฤษ


n dictator
ความหมายเหมือนกับ: จอมวางแผน