จอมวางแผน

ภาษาอังกฤษ


n dictator
ความหมายเหมือนกับ: จอมเผด็จการ