จอมพล

ภาษาอังกฤษ


n field marshal
คำอธิบาย: ยศนายทหารบกชั้นสูงสุด
คำที่เกี่ยวข้อง: Field Marshal , Admiral of the Fleet , Marshal of the Royal Air Force
ตัวอย่างประโยค: พ่อฉันเกิดสมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม