จอมปลอม

ภาษาอังกฤษ


adj phony
คำอธิบาย: ที่หลอกลวงให้คนเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นจริง
ความหมายเหมือนกับ: ปลอม , เทียม , เก๊
คำที่เกี่ยวข้อง: fake , counterfeit , unreal , artificial
คำตรงข้าม: จริง , แท้
ตัวอย่างประโยค: เศรษฐีจอมปลอมถูกตำรวจจับได้ในข้อหาหลอกลวงประชาชน