จอมปลวก

ภาษาอังกฤษ


n anthill
คำอธิบาย: รังปลวกขนาดใหญ่ที่สูงเป็นจอมขึ้นไป
หน่วยนับ: จอม
ความหมายเหมือนกับ: รังปลวก
คำที่เกี่ยวข้อง: termite hill
ตัวอย่างประโยค: พังพอนกับงูเห่ากำลังต่อสู้กันพัลวันบนเนินดินข้างจอมปลวก