จอมนักปราชญ์

ภาษาอังกฤษ


n sage
ความหมายเหมือนกับ: พระพุทธเจ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: great sage , Buddha