จอมทัพ

ภาษาอังกฤษ


n supreme commander
คำอธิบาย: ตำแหน่งสูงสุดของกองทัพ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้นำกองทัพ
คำที่เกี่ยวข้อง: commander in chief , generalissimo
ตัวอย่างประโยค: พระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพของประเทศ