จอม

ภาษาอังกฤษ


n top
คำอธิบาย: ยอดที่สูงที่สุดของสิ่งที่มีฐานใหญ่ปลายเรียวเล็กขึ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: ยอด
คำที่เกี่ยวข้อง: highest point , peak
คำตรงข้าม: ฐาน
ตัวอย่างประโยค: ในตอนท้ายของหนังสือได้กล่าวถึงการประดิษฐานพระพุทธบาทเหนือจอมเขาสุมนกูฎ