จอภาพยนตร์

ภาษาอังกฤษ


n silver screen
หน่วยนับ: จอ
ความหมายเหมือนกับ: จอเงิน
คำที่เกี่ยวข้อง: movie screen , cinema
ตัวอย่างประโยค: ยุคของละครเวทีเริ่มซาสงบลงเมื่อความเคลื่อนไหวบนจอภาพยนตร์เข้ามาแทนที่