จอภาพ

ภาษาอังกฤษ


n screen
หน่วยนับ: จอ
ตัวอย่างประโยค: วีดีโอเกมส์นี้สามารถเล่นบนจอภาพของโทรทัศน์ได้