จอนหู

ภาษาอังกฤษ


n sideburns
คำอธิบาย: ชายผมข้างหูที่ระลงมาที่แก้ม
ความหมายเหมือนกับ: จอน , จอนผม
คำที่เกี่ยวข้อง: burnsides , sideboards
ตัวอย่างประโยค: ชายคนนั้นมีจอนหูสวยมาก