จอนผม

ภาษาอังกฤษ


n sideburns
ความหมายเหมือนกับ: จอนหู
คำที่เกี่ยวข้อง: burnsides , sideboards
n sideburns
ความหมายเหมือนกับ: จอน
คำที่เกี่ยวข้อง: burnsides , sideboards