จอน

ภาษาอังกฤษ


n sideburns
คำอธิบาย: ชายผมข้างหูที่ระลงมาที่แก้ม
หน่วยนับ: ข้าง
ความหมายเหมือนกับ: จอนหู , จอนผม
คำที่เกี่ยวข้อง: burnsides , sideboards
ตัวอย่างประโยค: ลุงเขียวสวมหมวกฟางโผล่จอนผมสีดอกอ้อบางๆ