จอทีวี

ภาษาอังกฤษ


n television screen
ความหมายเหมือนกับ: จอแก้ว
คำที่เกี่ยวข้อง: telescreen , television