จอตา

ภาษาอังกฤษ


n retina
คำอธิบาย: เป็นเยื่อชั้นในสุดของตา ทำหน้าที่เป็นจอรับภาพ ประกอบด้วยเซลล์ 2 ชนิด คือเซลล์รูปกับเซลล์รูปกรวย
ความหมายเหมือนกับ: เรตินา
คำที่เกี่ยวข้อง: eye part
ตัวอย่างประโยค: ภาวะที่ขาดวิตามินเอมีผลทำให้จอตาเสื่อม