จอดไม่ต้องแจว

ภาษาอังกฤษ


v come to the end
คำอธิบาย: หยุดสนิท, หมดบทบาท
คำที่เกี่ยวข้อง: be finished for
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเวลาผ่านไปซัก 2-3 ปีแล้ว คงจอดไม่ต้องแจวกันเลยครับ