จอดเทียบท่า

ภาษาอังกฤษ


v moor (e.g. a boat)
ความหมายเหมือนกับ: เทียบท่า
คำที่เกี่ยวข้อง: park (e.g. a car) , anchor (e.g. a boat)