จอด

ภาษาอังกฤษ


v park
คำอธิบาย: หยุดอยู่หรือทำให้หยุด, หยุดอยู่ชั่วคราว, (ใช้แก่เรือรถ เป็นต้น)
ความหมายเหมือนกับ: หยุด
คำที่เกี่ยวข้อง: moor , stop , anchor
คำตรงข้าม: แล่น , วิ่ง
ตัวอย่างประโยค: เรือจอดอยู่กลางแม่น้ำ