จองเวร

ภาษาอังกฤษ


v revenge
คำอธิบาย: มุ่งพยาบาท
ความหมายเหมือนกับ: จองเวรจองกรรม , อาฆาตพยาบาท
คำที่เกี่ยวข้อง: vindicate , be retributive
คำตรงข้าม: ให้อภัย , อโหสิกรรม
ตัวอย่างประโยค: อิทธิพลของศาสนาทำให้คนมีจิตใจเมตตาต่อกัน ไม่ผูกพยาบาท อาฆาต หรือจองเวรต่อกัน