จองหองพองขน

ภาษาอังกฤษ


v be conceited
คำอธิบาย: เย่อหยิ่งลบหลู่ผู้มีพระคุณ
ความหมายเหมือนกับ: หยิ่ง , ทะนงตัว , ถือดี , จองหอง
คำที่เกี่ยวข้อง: be arrogant , be haughty , be condescending
คำตรงข้าม: ถ่อมตน
ตัวอย่างประโยค: อย่าจองหองพองขนไปนักเลย มันไม่ทำให้เกิดผลดีต่อตัวคุณหรอก