จองที่นั่ง

ภาษาอังกฤษ


v reserve
คำที่เกี่ยวข้อง: book , make a reservation , engage