จองที่

ภาษาอังกฤษ


v reserve
ความหมายเหมือนกับ: จองที่นั่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: book , make a reservation , engage