จองถนน

ภาษาอังกฤษ


v build a road
คำอธิบาย: ระดมกำลังถมขึ้นเป็นถนน
ความหมายเหมือนกับ: ทำถนน , สร้างถนน
คำที่เกี่ยวข้อง: preempt land for a road
ตัวอย่างประโยค: หนุมานจองถนนไปลงกา