จอง

ภาษาอังกฤษ


v reserve
คำอธิบาย: มั่นหมายไว้, ขอกำหนดไว้
ความหมายเหมือนกับ: สำรอง
คำที่เกี่ยวข้อง: book , hold
คำตรงข้าม: ยกเลิก
ตัวอย่างประโยค: เขาทำสถิติในการเรียนวิชากฎหมายจนหัวหน้าอัยการจองตัวไว้เป็นผู้ช่วย