จวัก

ภาษาอังกฤษ


n dipper
คำอธิบาย: เครื่องใช้ตักข้าวและแกง ทำด้วยกะลามะพร้าว มีด้าม รูปคล้ายทัพพี
หน่วยนับ: อัน
ความหมายเหมือนกับ: ตวัก , จ่า , กระจ่า
คำที่เกี่ยวข้อง: ladle , scoop