จวบจวน

ภาษาอังกฤษ


conj as long as
ความหมายเหมือนกับ: ตลอด , ถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: whenever , until , till