จวบจนถึง

ภาษาอังกฤษ


conj until
ความหมายเหมือนกับ: จนกระทั่ง , จนถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: till