จวบจนกระทั่ง

ภาษาอังกฤษ


conj until
คำอธิบาย: คำเชื่อมแสดงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มถึงจุดสิ้นสุดของการกระทำ
ความหมายเหมือนกับ: จวบจนถึง , จนกระทั่ง , จนถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: till
ตัวอย่างประโยค: เขาอดทนรอเธอมานานแสนนาน จวบจนกระทั่งเธอแต่งงานเขาจึงตัดใจจากเธอ