จวบจน

ภาษาอังกฤษ


prep until
ความหมายเหมือนกับ: กระทั่ง , จนกระทั่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: till
ตัวอย่างประโยค: เขาสัญญาว่าจะรักเธอจวบจนวันตาย