จวนแจ

ภาษาอังกฤษ


adv with so little time
คำอธิบาย: กระชั้นชิด (ใช้เกี่ยวกับเวลา)