จวนเจียนจะ

ภาษาอังกฤษ


aux nearly
คำอธิบาย: คำช่วยกริยามีความหมายว่า เกือบจะเป็นหรือใกล้จะเป็น
ความหมายเหมือนกับ: เกือบจะ , แทบจะ , ค่อนข้างจะ , จวนจะ , เจียนจะ , ใกล้จะ
คำที่เกี่ยวข้อง: almost , just about , approximately
ตัวอย่างประโยค: ฟ้าอุ้มเมฆสีเทาหนาทึบจวนเจียนจะตกเป็นเม็ดฝนในไม่กี่นาทีข้างหน้า


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top