จวนเจียน

ภาษาอังกฤษ


adv almost
ความหมายเหมือนกับ: หวุดหวิด , เฉียด
คำที่เกี่ยวข้อง: nearly , narrowly
ตัวอย่างประโยค: กว่าพวกเราจะได้ร่ำลาเจ้าบ้านออกเดินทางกลับก็จวนเจียนจะเที่ยงแล้ว

คำที่มี "จวนเจียน" ในคำ


จวนเจียนจะ aux nearly
คำอธิบาย: คำช่วยกริยามีความหมายว่า เกือบจะเป็นหรือใกล้จะเป็น
ความหมายเหมือนกับ: เกือบจะ , แทบจะ , ค่อนข้างจะ , จวนจะ , เจียนจะ , ใกล้จะ
ตัวอย่างประโยค: ฟ้าอุ้มเมฆสีเทาหนาทึบจวนเจียนจะตกเป็นเม็ดฝนในไม่กี่นาทีข้างหน้าค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top