จวนเจียน

ภาษาอังกฤษ


adv almost
ความหมายเหมือนกับ: หวุดหวิด , เฉียด
คำที่เกี่ยวข้อง: nearly , narrowly
ตัวอย่างประโยค: กว่าพวกเราจะได้ร่ำลาเจ้าบ้านออกเดินทางกลับก็จวนเจียนจะเที่ยงแล้ว