จวนหลับ

ภาษาอังกฤษ


v doze off
ความหมายเหมือนกับ: เคลิ้ม , ม่อย
คำที่เกี่ยวข้อง: doze , nap , have a wink , have a nap , be drowsy