จวนสุก

ภาษาอังกฤษ


adj unripe
คำที่เกี่ยวข้อง: half-ripe , nearly ripe , almost ripe