จวนตาย

ภาษาอังกฤษ


adv nearly die
คำอธิบาย: อาการหนักจวนตาย
ความหมายเหมือนกับ: เจียนตาย , ใกล้ตาย
คำที่เกี่ยวข้อง: almost die
ตัวอย่างประโยค: อาการเขาหนักจวนเตียน ถึงกับต้องทรุดเข่าลงไป