จวนตัว

ภาษาอังกฤษ


v be cornered
คำอธิบาย: เข้าที่คับขัน, เข้าที่จำเป็น
ความหมายเหมือนกับ: คับขัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be at bay
ตัวอย่างประโยค: ถึงอย่างไรถ้าจวนตัวจริงๆ เขาก็คงต้องตัดใจขายบ้านหลังนี้ไป