จวนจะ

ภาษาอังกฤษ


adv almost
ความหมายเหมือนกับ: เกือบจะ , แทบจะ , ใกล้จะ
คำที่เกี่ยวข้อง: nearly , practically , virtually
ตัวอย่างประโยค: เวลาสอบจวนจะหมดแล้ว เหลือเวลาอีกห้านาทีเท่านั้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top