จวนค่ำ

ภาษาอังกฤษ


adj twilight
คำอธิบาย: ใกล้จะค่ำ
ความหมายเหมือนกับ: โพล้เพล้ , ชิงพลบ , พลบค่ำ , เพล้โพล้
คำที่เกี่ยวข้อง: dusk
คำตรงข้าม: รุ่งเช้า
ตัวอย่างประโยค: พอจวนค่ำ พวกแมลงหลายสิบหลายร้อยชนิดที่นอนกลางวันก็ออกหากินกลางคืน
adj twilight
คำอธิบาย: ใกล้จะค่ำ
ความหมายเหมือนกับ: โพล้เพล้ , ชิงพลบ , พลบค่ำ , เพล้โพล้
คำที่เกี่ยวข้อง: dusk
คำตรงข้าม: รุ่งเช้า
ตัวอย่างประโยค: พอจวนค่ำ พวกแมลงหลายสิบหลายร้อยชนิดที่นอนกลางวันก็ออกหากินกลางคืน