จวน

ภาษาอังกฤษ


n governor´s official resident
คำอธิบาย: ที่อยู่ของเจ้าเมือง, บ้านที่ทางราชการจัดให้เป็นที่อยู่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
หน่วยนับ: หลัง
ความหมายเหมือนกับ: บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด
คำที่เกี่ยวข้อง: official resident
ตัวอย่างประโยค: จวนของผู้ว่าราชการจังหวัดตรังสวยมาก เธอเคยไปที่นั่นหรือเปล่า
adv nearly
ความหมายเหมือนกับ: ใกล้ , เกือบ
คำที่เกี่ยวข้อง: almost , practically , virtually
ตัวอย่างประโยค: ฝนจวนตกแล้ว เรารีบกลับบ้านกันดีกว่า