จวก

ภาษาอังกฤษ


v cut
คำอธิบาย: สับหรือฟันโดยแรงด้วยจอบเป็นต้น, โดยปริยายหมายถึงตี ฟัน หรือชกต่อยผู้อื่นโดยแรงเป็นต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: stab , pierce , thrust
ตัวอย่างประโยค: ดินที่ค่อนข้างแข็งต้องเอาจอบจวกลงไปแรงๆ ดินจึงจะแตก