จลาจล

ภาษาอังกฤษ


n riot
คำอธิบาย: ความวุ่นวายในบ้านเมือง, ความปั่นป่วนของบ้านเมือง
ความหมายเหมือนกับ: ความวุ่นวาย , ความปั่นป่วน
คำที่เกี่ยวข้อง: disturbance , insurgence , insurrection , disorder
คำตรงข้าม: ความสงบเรียบร้อย
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนลุกฮือก่อจลาจลเชื้อชาติตามที่ต่างๆ