จรุงใจ

ภาษาอังกฤษ


adv freshly
คำอธิบาย: ทำให้จิตใจชุ่มชื่น
ตัวอย่างประโยค: ถ้าคุณใช้น้ำมันใส่ผมนี้ ผมของคุณจะหอมจรุงใจ