จรุง

ภาษาอังกฤษ


v refresh
ความหมายเหมือนกับ: จูง , ยั่ว , ชักชวน
คำที่เกี่ยวข้อง: attract , fascinate , charm

คำที่มี "จรุง" ในคำ


จรุงใจ adv freshly
คำอธิบาย: ทำให้จิตใจชุ่มชื่น
ตัวอย่างประโยค: ถ้าคุณใช้น้ำมันใส่ผมนี้ ผมของคุณจะหอมจรุงใจค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top