จรุง

ภาษาอังกฤษ


v refresh
ความหมายเหมือนกับ: จูง , ยั่ว , ชักชวน
คำที่เกี่ยวข้อง: attract , fascinate , charm