จริว

ภาษาอังกฤษ


n turtle
ความหมายเหมือนกับ: ตริว