จริยธรรม

ภาษาอังกฤษ


n morality
คำอธิบาย: ธรรมที่เป็นข้อประพฤตปฏิบัติ
ความหมายเหมือนกับ: ศีลธรรม , กฎศีลธรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: ethical behaviour , ethical behavior , goodness
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนให้ความสำคัญต่อจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง