จริตจะก้าน

ภาษาอังกฤษ


n manner
คำอธิบาย: กิริยาหรือวาจาที่แสดงออกอย่างมีการปรุงแต่ง
ความหมายเหมือนกับ: จริต
คำที่เกี่ยวข้อง: conduct , behaviour , air , bearing , demeanour , aspect
ตัวอย่างประโยค: แกคงถูกสอนมาให้มีจริตจะก้านแบบหญิงไทย