จริงๆ แล้ว

ภาษาอังกฤษ


adv in fact
ความหมายเหมือนกับ: ที่จริงแล้ว
คำที่เกี่ยวข้อง: actually
adv in fact
ความหมายเหมือนกับ: ความจริง , ที่จริง , ที่แท้
คำที่เกี่ยวข้อง: as a matter of fact