จริงๆ

ภาษาอังกฤษ


adv really
ความหมายเหมือนกับ: จริง , แน่ๆ , แน่นอน
คำที่เกี่ยวข้อง: truly , indeed
คำตรงข้าม: เล่นๆ
ตัวอย่างประโยค: การฉายรังสีบริเวณมดลูกขณะตั้งครรภ์ ควรกระทำเมื่อแพทย์เห็นว่าจำเป็นจริงๆ เท่านั้น