จริงๆ

ภาษาอังกฤษ


adv really
ความหมายเหมือนกับ: จริง , แน่ๆ , แน่นอน
คำที่เกี่ยวข้อง: truly , indeed
คำตรงข้าม: เล่นๆ
ตัวอย่างประโยค: การฉายรังสีบริเวณมดลูกขณะตั้งครรภ์ ควรกระทำเมื่อแพทย์เห็นว่าจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

คำที่มี "จริงๆ" ในคำ


จริงๆ แล้ว adv in fact
ความหมายเหมือนกับ: ที่จริงแล้ว

จริงๆ แล้ว adv in fact
ความหมายเหมือนกับ: ความจริง , ที่จริง , ที่แท้

ดำจริงๆ adj jet-black
ความหมายเหมือนกับ: ดำสนิท , ดำมิดหมี , ดำปี๊ดปี๋ , ดำปี๋

ดำจริงๆ adj jet-black
ความหมายเหมือนกับ: ดำสนิท , ดำมิดหมี , ดำปี๊ดปี๋
คำตรงข้าม: ขาว

ดำจริงๆ adj jet-black
ความหมายเหมือนกับ: ดำสนิท
คำตรงข้าม: ขาวค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top